இன்றைய தங்க நிலவரம்.! வெளியான முக்கிய செய்தி.!

செய்திகள்

நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றத்திற்கு ஏற்ப, தங்கத்தின் விலையும் நாளாந்தம் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பதிவாகி வருகின்றது.அந்தவகையில், வீழ்ச்சி கண்டிருந்த தங்கத்தின் விலையானது இன்றைய தினம் அதிகரிப்பை காட்டியுள்ளது.

இன்றைய தங்க விற்பனை நிலவரப்படி, ஒரு அவுண்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 594,698 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.இந்த நிலையில், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்றைய தினம் 167,850 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 153,900 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 146,900 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது.

அதேசமயம், 24 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 20,980 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 19,240 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 18,360 ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.எனினும், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *