தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள குழப்பநிலை.! வெளியான முக்கிய தகவல்.!

பிரதான செய்திகள்

உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வருகின்றது.அதன்படி இலங்கையில் இன்று(17) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இலங்கை ரூபாவின் படி 619,411 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.அதேவேளை 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 174,800 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 160,250 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *