கையில் இருக்கும் இந்த ரேகை உங்களுக்கு என்ன குழந்தை பிறக்க போகிறது என்று சரியாக கூறுமாம்..!!

செய்திகள்

கைரேகை என்பது ஒரு வகையான தீர்க்கதரிசனமாகும், இது நம் தன்மை, எதிர்காலம் மற்றும் விதி பற்றி நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. கையின் சில அம்சங்களையும் உள்ளங்கையில் உள்ள வரிகளையும் படிப்பதன் மூலம் கணிப்புகள் செய்யப்படுகின்றன. எதிர்காலம் என்று வரும்போது அதில் திருமணம் மற்றும் குழந்தைகளும் அடங்கும்.


நம் கையில் இருக்கும் சில ரேகைகள் நமக்கு எத்தனை குழந்தை பிறக்கும், அவர்கள் எந்த பாலினத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதை கூற இயலும். உண்மைதான், இந்த நம் கையில் இருக்கும் ரேகைகள் நம் குழந்தைகளின் பாலினத்தை கூறும். இந்த பதிவில் கைரேகையை கொண்டு குழந்தையின் பாலினத்தை எப்படி கண்டறியலாம் என்று பார்க்கலாம்.

குழந்தைகள் கோடுகள் சிறிய விரலின் அடிப்பகுதிக்கு கீழே உள்ள நேர்மையான கோடுகள். உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிய, இந்த வரிகளையும் திருமண வரிகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அவை சிறிய விரலின் அடிப்பகுதியில் உள்ளன.

காதல் ரேகையில் இருந்து மேல்நோக்கி நீட்டிக்கும் சிறிய கோடுகள் இருந்தால், அது திருமண வரி மேல்நோக்கி இருந்தால், அந்த நபருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்புள்ளது. பொதுவாக இந்த வரி பெண்களில் அதிகமாகத் தெரிகிறது, அதேசமயம் ஆண்களில் தெளிவாக இல்லை.


குழந்தைகள் ரேகையைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் க்கலைத் தொடக்கூடிய கையின் அனைத்து பகுதிகளையும் முழுமையாகவும் அறிவாகவும் அவசியம் மற்றும் பெற வேண்டும். உதாரணத்திற்கு சுக்கிர மேட்டில் மோசமான வளர்ச்சியைக் கொண்ட ஒரு நபர் குழந்தைகளைப் பெற வாய்ப்பில்லை, அதேபோல் முழு மற்றும் பெரிய மலையைக் கொண்டவருக்கும் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பில்லை.

இந்த வரிகளின் நிலைப்பாட்டின் மூலம், அவை தொடும் மூலையின் பகுதியினாலும், அவற்றின் தோற்றத்தினாலும், பலவற்றாலும், ஒரு நபருக்குப் பிறந்த குழந்தைகள் இந்த விஷயத்தின் வரவிருக்கும் வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்களா என்பதை எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் தீர்மானிக்க முடியும். பிறந்த குழந்தை மென்மையாகவோ அல்லது வலுவாகவோ இருக்கும், அல்லது அவர்கள் ஆணாகவோ அல்லது பெண் குழந்தையாகவோ இருப்பார்கள் என்பதையும் வரிகளிலிருந்து அறியலாம்.


திருமணக் கோட்டிலிருந்து மேல்நோக்கி நீட்டிக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைப் பற்றிய ரேகைகள் ஆழமாகவும் முழு அகலமாகவும் இருந்தால், அது ஒரு ஆண் குழந்தையைக் குறிக்கிறது. அதேபோல மெல்லிய மற்றும் குறுகிய கோடுகள் பெண் குழந்தையை குறிக்கின்றன.

குழந்தை ரேகைகள் தெளிவாகவும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்போது, பிறந்த குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாகவும், வலிமையாகவும் இருப்பார்கள் என்பதையும், கோடுகள் மயக்கம் மற்றும் அலை அலையாக இருக்கும்போது பிறக்கும் குழந்தைகள் பலவீனமானவர்களாகவும் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளாகவும் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

வரியின் முதல் பகுதி ஒரு சிறிய தீவாக இருக்கும்போது, குழந்தை தனது ஆரம்ப வாழ்க்கையில் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கும், ஆனால் அந்த வரி இறுதியில் நன்கு குறிக்கப்பட்டு தனித்துவமாகவும், தெளிவாகவும் இருந்தால், குழந்தை பிற்காலத்தில் ஆரோக்கியமாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும்.


இந்த ரேகை நீளமாகவும் மற்றும் மீதமுள்ளதை விட உயர்ந்ததாக இருக்கும்போது, ஒரு குழந்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதையும், மற்றவர்களை விட பெற்றோரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பதையும் இது குறிக்கிறது. ஒரு தனிநபருக்கு எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கும் என்பது திருமணக் கோட்டிற்கு வெளியே செல்லும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து கணிக்கப்படுகிறது.

குழந்தைகளின் கோடுகள் பொதுவாக ஒரு ஆணின் கையை விட ஒரு பெண்ணின் கையில் வேறுபடுகின்றன. ஆனால் இந்த வரிகள் ஒரு ஆணின் கையிலும் தெளிவாகவும் நன்கு குறிக்கப்பட்டதாகவும் இருந்தால், அந்த ஆண் தன் பிள்ளைகளை மிகவும் விரும்புவான் என்பதையும், அவன் பாசமுள்ள தன்மையைக் கொண்டிருப்பதையும் இது குறிக்கிறது.