இலங்கைக்கு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிரபல வங்கி!

செய்திகள்

இலங்கையின் எதிர்கொண்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க அந்நாட்டிற்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க உள்ளதாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி தெரிவித்துள்ளது.ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் உள்நாட்டு இயக்குநர் சென் சென் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு


அளித்த போட்டியில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.எதிர்காலத்தில் சலுகை நிதியை வழங்குவதன் ஊடாக இலங்கைக்கு ஆதரவை வழங்க எதிர்பார்த்துள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.