தங்கப்பிரியர்களுக்கு ஓர் மகிழ்ச்சியான செய்தி..!! இன்றைய நிலவரம்.!

செய்திகள்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார மாற்றத்தின் காரணமாக தங்கத்தின் விலையானது நாளுக்கு நாள் மாற்றமடைந்தவண்ணம் உள்ளது.அந்தவகையில், கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது தங்கத்தின் விலையானது இன்றைய தினம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்றைய தங்க விற்பனை நிலவரப்படி, ஒரு அவுண்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 642,503 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.


இந்த நிலையில், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்றைய தினம் 181,350 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 166,250 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.அத்துடன் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 158,700 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது.
எனினும்,

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.அதேசமயம், 24 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 22,670 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 20,790 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை 19,840 ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.