இத்தாலி வேலைவாய்ப்பு தொடர்பில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் வெளியிட்ட முக்கிய செய்தி..!!

செய்திகள்

இத்தாலி வேலை ஒதுக்கீட்டிற்கு இலங்கையர்கள் நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியாது என தெரிவிக்கபப்ட்டுள்ளது. இதனை இத்தாலியிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தின் தூதுவர் ஜகத் வெள்ளவத்த தெரிவித்துள்ளார்.இத்தாலியிலுள்ள முதலாளிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள்


இலங்கை உட்பட ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அல்லாத இத்தாலிய அரசாங்கத்தால் வருடாந்தம் வழங்கப்படும் கோட்டா முறையின் கீழ் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.இதன்படி, இலங்கையர்கள் அந்த வாய்ப்பிற்கு நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியாது என ஜகத் வெள்ளவத்த குறிப்பிடுகின்றார்.

எனவே, இலங்கையில் இருந்து இந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார்.அதோடு இத்தாலியில் உள்ள முதலாளிகளால் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய எந்தவொரு நபருக்கும் இந்த வேலைகளைப் பெறுவதற்கு பணம் வழங்குவதைத் தவிர்க்குமாறும் இலங்கையின் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.