இலங்கையில் விசித்திரமான முறையில் முட்டை இட்ட கோழி..!! ஆவலுடன் பார்க்க செல்லும் மக்கள்.!

செய்திகள்

கம்பஹா – கடான பகுதியில் கோழி விசித்திரமான வடிவில் முட்டை ஒன்று இட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.கடனா பகுதியில் வசிக்கும் ஒருவர் தனது வீட்டிலுள்ள கோழி இட்ட முட்டையில் வால் போன்ற ஒரு வடிவம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.இது தொடர்பில் அவர்


தெரிவிக்கையில், எங்கள் வீட்டிலுள்ள கோழிகள் முட்டை போட்ட பின்னர் அவை அந்த முட்டைகளை குடித்து விடுகின்றன.இன்று கோழி முட்டை இடும்போது நாங்கள் காவல் காத்து அந்த முட்டையை எடுத்து பார்த்தோம். அப்போது அதில் வால் போன்ற ஒரு வடிவத்துடன் விசித்திரமாக முட்டை இருந்தது என கூறியுள்ளார்.