இலங்கையில் தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு வெளியான மகிழ்ச்சியான செய்தி..!!

செய்திகள்

உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வரும் நிலையில் , இன்றையதினம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இலங்கை ரூபாவின் படி 679,886.00 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.இலங்கையில் கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சி பதிவாகி வருகின்றது.


இன்றைய தினம் 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 175,950.00 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளதுடன் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 167,950.00 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. எனினும், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

24 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 23,990.00,24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 191,900.00,22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 22,000.00,22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 175,950.00,21கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,000.00,21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 167,950.00

இதேவேளை, கடந்த மாதங்களில் 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்து 200,000 ரூபாவை எட்டியிருந்தது.எனினும், அடுத்து வந்த சில நாட்களில் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்திருந்தாலும், தற்போது மீண்டும் தங்கத்தின் விலையில் வீழ்ச்சி பதிவாகி வருகின்றமை இலங்கை மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.