இலங்கையில் சீனியின் விலை சடுதியாக குறைப்பு..!! முழு விலைப்பட்டியல் உள்ளே.!

செய்திகள்

நாட்டில் 12 அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான விலைகள் குறைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.குறித்த விலை குறைப்பு லங்கா சதொச ஊடாக முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.இந்த விலை குறைப்பானது இன்று நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.


இதற்கமைய, 1kg பெரிய வெங்காயம் 5 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை180 ரூபா.1kg வெள்ளை சீனி 2 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 216 ரூபா.1kg சிவப்பு பச்சை அரிசி 8 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை187 ரூபா

1kg வெள்ளை பச்சை அரிசி (உள்நாடு) 10 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 179 ரூபா.1kg சம்பா(உள்நாடு)10 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 210 ரூபா.1kg வெள்ளை நாடு அரிசி (உள்நாடு)9 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 189 ரூபா

1kg வெள்ளை நாடு அரிசி (இறக்குமதி)8 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 180 ரூபா.1kg கீரி சம்பா 6 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 239 ரூபா.1kg சிவப்பு பருப்பு 7 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 370 ரூபா


1kg காய்ந்த மிளகாய் 50 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 1730.1kg ரூபா கோதுமை மா 5 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 235 ரூபா.1kg நெத்தலி 20 ரூபா குறைக்கப்பட்டு தற்போதைய விலை 1100 ரூபா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *