இலங்கையில் புதிய முறையில் வரவுள்ள ஆசிரியர்களின் இடமாற்றம்.!!

செய்திகள்

இனி வரவுள்ள காலங்களில் ஆசிரியர்களின் இடமாற்றம் ஒன்லைன் முறையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதனை கல்வி அமைச்சு இன்று அறிவித்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.


NEMIS-THRM எனப்படும் மனித வள மேலாண்மை அமைப்பில் சேமிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட மற்றும் சேவைத் தரவுகளுடன் இடமாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்று அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.செயல்முறையை விரைவாகவும் ஒழுங்காகவும் மேற்கொள்ள கணனியை தினமும் புதுப்பிக்க வேண்டும். எனவே ஆசிரியர்கள் வழங்கும் தகவல்களின் துல்லியத்தை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *